XR100-50 Dairesel Baskı

XR-100/50-1C Tampon Baskı Makinası ile Plastik Tüp üzerine Baskı.