Sorun Çözme

Baskı bulanık veya hatlar keskin değil

Net olmayan baskı ile çizgi ve yazılarda bulanıklık sorununun olası nedenleri ve önerilen çözümler:

 • Tampon Kaynaklı Nedenler:
  • Tampon çok yumuşak olabilir: daha sert bir tampon kullanılmalıdır.
  • Tamponun şekli yanlış olabilir: farklı şekilli tamponlar denenmelidir.
 • Klişe Kaynaklı Nedenler:
  • Klişede hatalı raster kullanılmış olabilir: klişe farklı raster uygulanarak yeniden denenmeli.
  • Klişe çok derin: daha az derinlikli yeni bir klişe ile baskı tekrar denenmelidir.
  • Yanlış tipte klişe: ygun bir klişe türünü kullanılmalı, örneğin polimer yerine çelik klişe denenmelidir.
 • Mürekkep Kaynaklı Nedenler:
  • Mürekkep çok kalın olabilir: bir miktar inceltici daha ekleyerek baskı tekrar denenmelidir..
  • Mürekkep çok kalın olabilir: inceltici miktarı azaltılarak baskı tekrar denenmelidir.
  • Mürekkep yavaş kuruyor olabilir: daha hızlı kuruyan bir inceltici kullanarak yada baskı hızı azaltılarak denenmeli.
 • Malzeme Kaynaklı Nedenler
  • Malzeme yüzeyi kirli olabilir: Malzemeye ön temizleme uygulanmalıdır.
  • Malzeme yüzeyi pürüzlü yada talaşlı olabilir: başka türden bir materyal kullanılmalı. Bu mümkün değilse daha sert bir tampon önerilmektedir.
  • Malzeme yüzeyi engebeli ise: özel biçimli bir tampon ve tampon bağlantısı kullanılmalıdır.
  • Malzeme kenarına çok yakın baskı: düzenek tamponun kaymasını engelleyecek biçimde hazırlanmalıdır.
 • Diğer Nedenler
  • Baskı elemanları yeterince sabit olmayabilir: yüksek hızlar tamponun titremesine neden oluyor. Yeni bir düzenek oluşturulup, hız düşürülmelidir. Gerekiyorsa baskı sırasında tamponun titremesini engellemek için malzemeye temas etmeden önce bir süre için durdurulmalıdır.

Boyanın tutunması yeterince iyi değil

Bu sorun genellikle üzerine baskı yapılan ürünün cinsi bilnmediğinde ya da yanlış tip mürekep kullanıldığında görülür. Olası nedenler ve önerilen çözümler şöyledir.

 • Tampon Kaynaklı Nedenler
  • Tampon yüzeyi yağlı: baskıya başlamadan özce tampon iyice temizlenmelidir.
 • Klişe Kaynaklı Nedenler
  • Klişe derinliği çok fazla olablir: daha az derinilkte yeni bir klişe yapılmalıdır.
 • Mürekkep Kaynaklı Nedenler
  • Mürekkep tipi malzemeye uygun olmayabilir: teknik bilgi kartına göre uygun bir mürekkep kullanılmalıdır.
  • Tek yerine çift komponentli mürekkep kullanılması gerekebilir: çift komponentli mürekkep kullanımı tutunmayı arttırmaktadır.
  • Mürekkep-sertleştirici oranı hatalı olabilir: Mürekkep ve sertleştirici ağırlıkça doğru oranlarda yeniden karıştırılmalıdır.
 • Malzeme Kaynaklı Nedenler
  • Malzeme yüzeyi kirli olabilir: malzeme yüzeyine alkolle ön temizleme yapılmalıdır.
 • Diğer Nedenler
  • Malzemeye baskı öncesi işlem yapılmamış yada yetersiz olabilir: Ön işlem prosedürü kontrol edilmeli, gerekiyorsa tekrarlanmalıdır.
  • Gerekli kürleşme zamanı karşılanmıyor: baskı kalitesi test adilmeden önce parçalar daha uzun süre bekletilmelidir.
  • Son işlem yapılmamış yada yetersiz olabilir: son işlem için ısı tüneli ve bazı durumlarda alevli kurutucu kullanımı tutunmayı güçlendirmektedir.

Küçük gözenekler oluşuyor

Gözenekler büyük ve genel olarak aynı bölgede ise, tampon ve klişenin hasar görüp görmediği denetlenmeli, gerekiyorsa değiştirilmelidir. Olası diğer nedenler ve önerilen çözümler şöyledir.

 • Tampon Kaynaklı Nedenler
  • Tampon yüzeyi hasarlı olabilir: Tampon değiştirilmeli yada hasarlı bölge hasarlı bölgesinin baskı alanı dışında tutulmalıdır.
  • Tampon çok düz olabilir: konik tipli tampon kullanılmalıdır.
  • Tampon çok yumuşak olabilir: daha sert bir tampon kullanılmalıdır.
 • Klişe Kaynaklı Nedenler
  • Klişeyi oluşturma sırasında kötü asitleme veya kirlilik sebebiyle bir hata oluşmuş olabilir: klişe yeniden yapılmalıdır.
 • Mürekkep Kaynaklı Nedenler
  • Mürekkep çok kalın olabilir: inceltici eklenerek denenmelidir.
 • Malzeme Kaynaklı Nedenler
  • Malzeme yüzeyi pürüzlü olabilir: pürüzlü yüzeye uygun bir tampon kullanılmalıdır.
  • Malzeme yüzeyi kirli olabilir: baskı öncesi alkolle yüzey temizliği uygulanmalıdır.
 • Diğer Nedenler
  • Mürekkebe silikon veya yağ bulaşmış olabilir: mürekkep yenilenmelidir.

Çok renkli baskılarda tamponlar arasında renk geçişi oluyor

Çok renkli hızlı yapılan baskılarda, sonraki baskıyı yapan tampon önceki rengi yerinden kaldırabilir. Bu genellikle önceden tinerle temizlenmeyen büyük baskı alanlarındaki motiflerde meydana gelmektedir. Özellikle çok aşamalı taşıyıcılarda ve döner tablalı baskılarda yavaş kuruyan bir mürekkep ile baskı yapılırken karşılaşılan bir sorundur. Sorunun çözümü için klişe ve baskı için ayrılan sürenin artırılması çözüm olabilir. Olası nedenler ve önerilen çözümler şöyledir.

 • Tampon Kaynaklı Nedenler
  • Tampon yüzeyi aşınmış ve gözenekli olabilir: tampon değiştirilmeli.
 • Klişe Kaynaklı Nedenler
  • Klişe derinliği fazla olabilir: derinliği daha az yeni bir klişe ile baskı yapılmalıdır.
  • Aktarıcının oran ve yoğunluk değerleri yanlış olabilir: başka bir aktarıcı ile yeni bir klişe denenmeli, tasarımda küçük alanlar ve ayrıntılar varsa yüksek çözünürlük uygulanmalıdır.
 • Mürekkep Kaynaklı Nedenler
  • Mürekkep çok ince olabilir: daha az inceltici ile hazırlanmış mürekkeple baskı yeniden denenmelidir.
  • Mürekkep çok yavaş kuruyor olabilir: daha hızlı kuruyan bir inceltici kullanılmalı, hava akımı uygulanmalı veya tamponun baskı hızı düşürülmelidir.
 • Malzeme Kaynaklı Nedenler
  • Cam ve benzeri malzemelerde yüzey aşırı parlak olabilir: tiner ile işlenemeyen yüzeyler genel olarak sorun oluştururlar. Renkler arasında malzemeye sıcak/soğuk hava akımı uygulanmalı veya basılan mürekkebin kurumasına müsade etmek amacı ile renkler arasında baskı duraklatılabilir.
  • Malzemeye yağ bulaşmış olabilir: parçalar baskıdan önce temizlenmelidir.

Mürekkep kalınlığı dengesiz

Genellikle geniş yüzeylere baskı yapılması sırasında görülür. Olası nedenler ve önerilen çözümler şöyledir.

 • Tampon Kaynaklı Nedenler
  • Tampon şekli uygun olmayabilir: değişik şekilli tamponlardenenmelidir.
 • Klişe Kaynaklı Nedenler
  • Klişe tipi uygun olmayabilir: çelik klişe kullanımı polimer klişeye nazaran daha az mürekkep birikmesine sebep olmaktadır.
  • Klişe derinliği yanlış olabilir: uygun derinlikte yeni bir klişe hazırlanmalıdır.
  • Aktarıcı tipi yanlış olabilir: farklı bir aktarıcıyla yeni bir klişe hazırlanmalıdır.
  • Klişe yerleşimi yanlış olabilir: Tasarımdaki uzun çizgiler farklı açılarla basılacak şekilde klişe döndürülerek denenmelidir.
 • Mürekkep Kaynaklı Nedenler
  • Mürekkep çok ince olabilir: mürekkebe eklenen inceltici miktarı azaltılmalıdır.
  • Mürekkep çok kalın olabilir: mürekkebe eklenen inceltici miktarı arttırılmalıdır.
  • Mürekkep-katkı oranları uygun olmayabilir: mürekkep haznesine konmadan önce mürekkep karışımı doğru oranlarda hazırlanmalıdır.
 • Malzeme Kaynaklı Nedenler
  • Malzeme yüzeyi biçimsiz olabilir: yuzeye uygun tipte bir tampon kullanılmalıdır.
 • Diğer Nedenler
  • Açık mürekkep hazneli makinelerde sıyırma bıçağı çok yumuşak olabilir: uygun bir sıyırma bıçağı ve mürekkep haznesi kullanılmalıdır.

Baskı imajında bozulma-eğilme

Baskıda bozulma/çarpılma genellikle derin veya eğri yüzeylerin baskısı sırasında karşılaşılan bir sorundur. Olası nedenler ve önerilen çözümler şöyledir.

 • Tampon Kaynaklı Nedenler
  • Tampon şekli uygun olmayabilir: baskı değişik şekilli tamponlarla denenmelidir.
  • Tampon çok yumuşak yada çok sert olabilir: uygun sertlikte bir tampon kullanılmalıdır.
  • İmaj tampon kenarına çok yakın olabilir: tampon kaydırılmalı yada daha büyük tamponla değiştirilmelidir.
 • Klişe ve Mürekkep Kaynaklı Nedenler
  • Klişe çok derin olabilir: ince bir mürekkeple birlikte imajda bozulma ve eğilmelere yol açar.
 • Malzeme Kaynaklı Nedenler
  • Malzeme baskı esnasında hareket ediyor yada eğiliyor olabilir: Malzemeyi eğmeyecek sertlikte bir tampon kullanılmalıdır.
 • Diğer Nedenler
  • Malzeme konumu uygun olmayabilir: tutucu aparatı malzemenin tüm alanlarını destekleyecek biçimde ayarlanmalıdır.
  • Tutucu aparat hareket ediyor olabilir: aparat sabitlenmelidir.
  • Açılı baskılarda tutucu aparat açısı değiştirilerek düzgün baskı elde edilebilir.

Baskıda örtücülük yetersiz

Genellikle koyu renk malzeme üzerine tek baskı yapıldığında karşılaşılan bir sorundur. Çoğunlukla ikinci baskı sorunu çözmektedir. Bu şekilde çözülmezse, beyaz yada duruma göre gümüş rengi zemin baskısı yapılarak istenen parlaklıkta baskı elde edilebilmektedir. Olası nedenler ve önerilen çözümler şöyledir.

 • Tampon Kaynaklı Nedenler
  • Tampon yüzeyi gözenekli ve pürüzlü olabilir: tampon değiştirilmelidir.
  • Tampon aşırı düz yada yumuşak olması nedeniyle mürekkep aktarımına uygun olmayablir: daha uygun yapıda bir tampon kullanılmalıdır.
 • Klişe Kaynaklı Nedenler
  • Klişe derinliği düşük olabilir: daha derin bir klişe hazırlanıp baskı yeniden denenmeli.
  • Aktarıcı tipi uygun olmayabilir: uygun bir aktarıcıyla yeni bir klişe hazırlanmalı.
  • Klişe tipi yanlış olabilir: polimer yerine çelik klişe kullanımı sorunu çözebilir.
 • Mürekkep Kaynaklı Nedenler
  • Mürekkep çok ince olabilir: daha az miktarda inceltici kullanılarak yeni bir mürekkep karışımı kullanılmalıdır.
  • Mürekkep tamamen transfer edilemiyor olabilir: baskı duraklatılarak yapılmalı veya tam tutunma için hava beslemesi yapılmalıdır.
 • Malzeme Kaynaklı Nedenler
  • Malzeme renginin koyuluğu nedeniye istenilen parlaklık elde edilemiyor olabilir: ilave bir katman oluşturmak için ilk baskının üzerine üzerine ikinci baskı yapılmalıdır.

Lekeli baskı

Genellikle boya çok ince olduğunda veya baskı sırasında tampon kaydığında oluşur. Baskı sırasında tamponun kayması ise sert tampon, zayıf düzenek, düzeneğin bir kısmında eğiklik veya tampon basıncının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Olası nedenler ve önerilen çözümler şöyledir.

 • Tampon Kaynaklı Nedenler
  • Tampon çok sert olabilir: daha yumuşak bir tampon kullanılmalıdır.
  • Tamponun baskı alanı imaj için çok küçük olabilir: daha geniş bir tampon kullanılmalıdır.
  • Baskı sınırları aşıyor ise: tampon basıncı ayarlanmalı ve/veya daha iyi destek sağlayan tutucu aparat hazırlanmalı.
 • Klişe Kaynaklı Nedenler
  • Klişe çok derin olabilir: uygun derinlikte yeni bir klişe hazırlanmalı.
  • Klişe tipi yanlış olabilir veya aktarıcı gerekebilir: Yeni bir klişe aktarıcı ile birlikte denenmeli veya farklı tip bir aktarıcı kullanılmalı.
 • Mürekkep Kaynaklı Nedenler
  • Mürekkep çok ince olabilir: kalınlaştırmak için incelticisiz mürekkep ilave edilmelidir.
  • Mürekkebin kuruması yavaş olabilir: hızlı kuruyan bir inceltici ile yeni bir karışım denenmelidir.
 • Malzeme Kaynaklı Nedenler
  • Malzeme yüzeyi aşırı düzensiz olabilir: özel biçimli bir tampon kullanılmalı veya tamponun konumunu ayarlanmalıdır.
 • Diğer Nedenler
  • Tutucu aparat uygun olmayabilir: uygun bir aparat hazırlanmalı.
  • Çalışma düzeneği uygun olmayabilir: düzenek yeniden hazırlanmalı.

CMYK baskılarda renk farklılaşması

CMYK baskıda renklerin doğru konumlanmamasından kaynaklanan bir sorundur. Olası nedenler ve önerilen çözümler şöyledir.

 • Tampon Kaynaklı Nedenler
  • Tamponlar doğru yerleştirilmemiş olabilir: tamponların konumları kontrol edilip düzeltilmelidir.
  • Tamponlar eşit şekilli ve sertlikte olmayabilir: renk kaymasını önlemek için her renk için aynı şekilli ve sertlikte tampon kullanılmalıdır.
 • Klişe Kaynaklı Nedenler
  • Klişelerdeki imajlar aslındaki gibi olmayabilir: tasarım yeniden oluşturulup, klişeler yenilenmelidir.
 • Mürekkep Kaynaklı Nedenler:
  • Bir imajın birden fazla görüntüsü oluşması durumunda mürekkep akışkanlığı kontrol edilip düzenlenmelidir.
 • Malzeme Kaynaklı Nedenler
  • Plastik şişe baskısında olduğu gibi baskının parçalanması durumunda daha iyi destek sağlayan tutucu aparat kullanılmalıdır.
 • Diğer Nedenler
  • Çalışma düzeneği dayanıklı olmayabilir: kontrol edilip, gerekirse yeni bir düzenek hazırlanmalı.
  • Taşıyıcı, mekik veya döner tabla doğru hareket etmiyor olabilir: besleyici üniteler kontrol edilmeli, gerekirse daha hassas üniteler kullanılmalıdır.
  • Düzenek uygun olmayan biçimde bağlanmış olmalı: kontrol edilip düzeltilmeli.

Baskıda kuruma lekelerinin oluşması

Kuruma lekelerinin ortaya çıkması genelde klişenin imaj alanına gelen kurumuş boyadan kaynaklanmaktadır. Olası nedenler ve önerilen çözümler şöyledir.

 • Tampon Kaynaklı Nedenler
  • Tampon aşırı düz olabilir: daha konik bir tampon kullanılmalıdır.
  • Tampon aşınmış ve pürüzlü olabilir: tampon değiştirilmelidir.
 • Klişe Kaynaklı Nedenler
  • Klişe derinliğinin yetersiz olması: daha derin bir klişe hazırlanıp baskı yapılmalıdır.
  • Klişeye hatalı tip raster uygulanmış olabilir: uygun rasterli klişe hazırlanmalıdır.
 • Mürekkep Kaynaklı Nedenler
  • Mürekkep çok kalın olabilir: inceltici eklenmelidir.
  • Klişe yyuklarında mürekkep kuruyor olabilir: klişe incelticiyle temizlenmelidir.
 • Malzeme Kaynaklı Nedenler
  • Malzemeye yağ bulaşış olabilir: malzeme yüzeyi alkolle temizlenmelidir.
 • Diğer Nedenler
  • Makine baskı hızı düşük olabilir: baskı hızı artırılmalıdır.

Mürekkebin tampon yüzeyine yapışması

Tampon mürekkebi klişeden alıdığı halde, başarılı bir şekilde baskı malzemesinin üzrine aktaramadığında ortaya çıkan bir sorundur. Olası nedenler ve önerilen çözümler şöyledir.

 • Tampon Kaynaklı Nedenler
  • Tampon çok yumuşak olabilir: daha sert tampon kullanılmalıdır.
  • Tampon şekli uygun olmayabilir: daha konik bir tampon denenmelidir.
  • Tampon aşınmış, yüzeyi pürüzlü ve gözenekli olabilir: Tamponyenilenmelidir.
 • Klişe Kaynaklı Nedenler
  • Klişe derinliğinin yetersiz olması mürekkebin tampon üzerinde kurumasına sebep olabilir: uygun derinlikte klişe kullanılmalıdır.
  • Klişenin aşırı derin olması da mürekkep kurumasına sebep olabilir: klişe derinliği düşürülmeli veya belirli zaman aralıkları ile kurumaya bırakılmalı.
 • Mürekkep Kaynaklı Nedenler
  • Mürekkep hızlı kuruyor olabilir: geciktirici veya daha fazla inceltici kullanılmalıdır.
  • Tamponun üzeri çok ıslak – Film net değil     Hızlı inceltici kullanın veya baskı yavaşlatın.
 • Malzeme Kaynaklı Nedenler
  • Malzeme yüzeyi kirli olabilir (gres, yağ, el teri vs): baskı yüzeyi temizlenmeli, kirliliğin durumuna göre alkol ile işlem yapılmalıdır. Baskı operatörünün eldiven giymesi sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
 • Diğer Nedenler
  • Oda sıcaklığı çok yüksek olabilir: Oda sıcaklığı 18-20°C derecelerine getirilmelidir.
  • Baskı hızı düşük olabilir: hız arttırılarak, mürekkebin tampon üzerinde kuruması engellenebilir.

Baskı kenarlarında tüylenmeler

Genelde malzeme üzerindeki statik yükten kaynaklanmaktadır. Ayrıca uygun olmayan tampon şekli ve boya akışkanlığı da bu soruna sebep olabilmektedir. Olası nedenler ve önerilen çözümler şöyledir.

 • Tampon Kaynaklı Nedenler
  • Aşırı düz bir tampon kullanılıyor olabilir: daha konik bir tampon denenmelidir.
 • Klişe Kaynaklı Nedenler
  • Klişe derin olabilir: baskı uygun derinlikte klişeyle denenmelidir.
  • Klişe rastersiz yada hatalı tip rasterli olabilir: farklı rasterlerle klişeler hazırlanıp denenmelidir.
 • Mürekkep Kaynaklı Nedenler
  • Mürekkep çok kalın olabilir: mürekkebe inceltici eklenmelidir.
  • Mürekkep çok yavaş kuruyor olabilir: hızlı inceltici kullanılmalıdır.
 • Malzeme Kaynaklı Nedenler
  • Malzeme üzerinde statik yük birikebilir: de-ionizer kullanılmalı veya çalışma ortamının nem oranı artırılmalıdır.
 • Diğer Kaynaklı Nedenler
  • Hava dengeleyicinin nem oranı düşük olabilir: Hava dengeleyiciyi 60-80%’lara çıkarılmalı.
  • Dönüşüm zamanı çok yüksek olabilir: baskı süresi düşürülmelidir.
  • Tamponun malzeme üzerindeki baskı basıncı çok yüksek olabilir: basıncı düşürülmelidir.

Baskıda çizgilerin aralıkları kapanıyor

Bu sorun genellikle tampon malzemeye baskıyı yapmadan önce, tampon yüzeyinde de gözlenir. Olası nedenler ve önerilen çözümler şöyledir.

 • Tampon Kaynaklı Nedenler
  • Bu sorun çok sert tampondan kaynaklanabilir: yumuşak tampon kullanılmalıdır.
  • Tampon eskimişi yüzyi pürüzlü ve gözenekli olabilir: tampon yenilenmelidir.
 • Klişe Kaynaklı Nedenler
  • Klişe derinliği yüzksek olabilir: daha az derinlikli klişe hazırlanmalı. Veya tamponun klişe ve/veya malzeme üzerindeki duraklama zamanlarını arttırılmalıdır.
  • Klişenin hazırlanması esnasında ilk pozlama süresi uzun tutulmuş olabilir: ilk pozlama süresi daha kısa olan yeni bir klişe hazırlanmalıdır.
  • Klişe, imaja uygun olmayan bir rasterla, yada rastersiz hazırlanmış olabilir: tasarıma uygun raster uygulanmalıdır.
 • Mürekkep Kaynaklı Nedenler
  • Mürekkep çok ince olabilir: inceltici oranını azaltılmalıdır.
  • Mürekkep yavaş kuruyor olabilir: hızlı inceltici kullanılmalı, veya tamponun klişe üzerindeki bekleme süresi arttırılmalıdır.
 • Malzeme Kaynaklı Nedenler
  • Malzeme yüzeyi parlak (cam vb.) olabilir: yüzey temizlenmeli, veya malzemeye nüfuz eden uygun mürekkep kullanılmalıdır.
 • Diğer Nedenler
  • Tampon basıncı gereğinden fazla olabilir: tamponun klişe ve malzeme üzerindeki baskı basıncı düşürülmelidir.