Tampon Baskıda Doğru Klişenin Seçimi

Günümüzde kullanılmakta olan tampon baskı klişe çeşitleri:

 • Polimer Klişeler: çok farklı kalitelere sahip birçok çeşidi bulunmaktadır
  • Tek pozlamalı: Plaka derinliği tram derinliği ile aynıdır – genelde 18-36 mikron
  • Çift pozlamalı (Derinlik değişebilir. Ayrıntıları aşağıda açıklanacaktır.)
 • Çelik Klişeler
  • İnce çelik klişeler: Esnek, yaklaşık kalınlığı 0,5 mm.
  • Kalın çelik: Yaklaşık kalınlığı 6-12 mm.

Klişe seçimi söz konusu olduğunda tampon baskı makinesinin türü ve çalışma prensibi önem arz etmektedir. Bu makale eski nesil sıyırma bıçaklı ve yeni nesil seramik sıyırma halkalı, kapalı mürekkep hazneli makineler için klişe seçimi konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Klişe seçerken aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:

 1. İşin tirajı – baskı sayısı.
 2. En büyük / en küçük mürekkep kaplama bölgelerinin oranı.
 3. İhtiyaç duyulan mürekkebin kalınlığı ve örtücülüğü.

Klişe seçiminde göz önünde tutulan ilk faktör genellikle maliyettir, çünkü maliyet faktörü klişenin seçileceği tampon baskı işinin ölçeğiyle doğrudan ilgilidir. Polimer klişeyle birlikte açık mürekkep hazneli sıyırma bıçağı sistemi kullanıldığında bir işten başka bir işe çok daha hızlı geçilebilir, bu nedenle küçük tirajlı işlerde hem maliyet hem de geçiş hızı dikkate alınarak polimer klişe tercih edilebilir.

10.000 baskıyı aşan herhangi bir baskı işi genelde en az bir, bazen daha fazla polimer klişe tüketecektir. Bu sebeple, kendi klişelerinizi yapma imkanına sahip değilseniz, baskı işinin kesintiye uğramasını önlemek için ince veya kalın çelik klişeyle işe başlamanız sizin için muhtemelen daha iyi olur. Ayrıca, yedek olarak bulundurmak üzere birden fazla polimer klişe de sipariş edebilirsiniz. Ama şunu da unutmayın ki ucuz polimer klişe sipariş ederek elde ettiğiniz tasarruf, klişenin bozulması durumunda ve makinenin çalışmadığı süreler boyunca ziyan olacaktır. Polimer klişe kullanımında klişenin narin polimer yüzeyinin parçalanmasını önlemek için daha uygun (genellikle daha esnek) bir sıyırma bıçağı seçilmesi de gereklidir.

Esnek sıyırma bıçağı, bıçakla paralel duran yada geniş mürekkep havuzları oluşturan imaj bölgelerine kolaylıkla dalma yapabilir. Bu istenmeyen durumda bıçak klişeden gereiğnden fazla mürekkep sıyırmaktadır ve “bıçak dalması” olarak bilinir. Çoğu zaman, mükerrer baskı sorunu çözmeye yeterli olmayacaktır. Bıçağa paralel alanlardan kaçınmak için imaja açı vermek de problemi çözmezse daha sert bir sıyırma bıçağı kullanmanız gerekebilir. Daha sert bıçak ise geniş baskı imajlarında düzgün mürekkep sıyırması sağlamak için tramlı çelik klişe kullanımını gerektirmektedir.

Klişede Tram esasları

Tramlı klişelerde oluşturulan mürekkep havuzları geniş boşluklardan ibaret değildir. Klişe tram filmiyle pozlanmak suretiyle oluşturulan küçük tepecikler içerir (70 LPI %70 300 LPI %90 arasında tramlar uygulanır). Oluşturulan bölgede, düzensizce dağıtılmış tepecik ve çukurlardan oluşan bir krater görüntüsü hakimdir.

Klişe Tram

Bu tümsek ve çukurlar 4 amaca hizmet eder:

 1. Sıyırma bıçağına destek olarak ve dalmasını önlemek.
 2. Mürekkebin yüzey geriliminin kırılmasına yardımcı olarak tamponun daha düz bir mürekkep tabakası almasını sağlamak.
 3. Sıyırma işlemi sırasında mürekkebin imajın etrafında hareket etmesini önlemek.
 4. Mürekkebin tampona aktarılması sırasında tampon basıncı nedeniyle oluşabilecek aşırı mürekkep hareketini önlemek.

Eski nesil açık mürekkep hazneli makineler çoğu zaman yalnızca çelik klişelerle birlikte kullanılır, çünkü bu makinelerin polimer kullanacak şekilde ayarlanması biraz ustalık ve deneyim gerektirir. Seramik sıyırma halkalı kapalı mürekkep hazneli makinelerde ise ince çelik klişelerin kullanılması durumunda klişenin tamamen düz olmasını sağlamak gerekir.

Yeni nesil kapalı mürekkep hazneli makineler (en azından yüksek kaliteli seramik sıyırma halkası olanlar) 100.000’den daha az tirajlı baskı işlerinde polimer klişelerle iyi uyum sağlar. 100.000 sınırının geçildiği işlerde ince çelik klişe kullanımı tavsiye edilir, çünkü bu klişeler görece daha ucuzdur ve 1.000.000 baskıya kadar kolaylıkla dayanabilirler.

Polimer klişe üzerinde seramik sıyırma halkalı mürekkep haznesi kullanıldığında da dalma sorunları oluşabilir ancak bu çok nadirdir. Tram oluşturma tekniğinde çok dikkatli davranarak ve çift pozlamalı yüksek kalite polimerler kullanarak bu sorunların üstesinden gelinebilir. Seramik sıyırma halkalı hazne kullanıcıları, açık hazneli sistem kullanıcılarına kıyasla bu tip bıçak dalması sorunlarıyla daha az karşılaşmaktadır.  Bunun sebebi, halkanın oluşturulan hatların içine bükülememesidir. Olası herhangi bir dalmanın sebebi klişenin bükülmesidir. Bundan dolayı, çok ince ve esnek bir klişenin daha az esnek ve ağır bir polimer veya ince çelik klişeye kıyasla daha fazla bıçak dalması surununa maruz kaldığını söyleyebiliriz. İmaj üzerindeki mürekkep alanlarının çapı 2,5 cm’yi geçtiği durumlarda, iyi hazırlanmış tramlı bir ince çelik klişe kullanılması her zaman işe yarar.

Çift pozlamalı polimer klişeler her zaman yarım tonlu hatlara sahiptir ve çoğu zaman bu tip klişe kullanılarak gözeneklerin bertaraf edildiğini görmüşümdür. Çift pozlamalı klişe aynı zamanda tampon baskı makinesinin uygulamaya en uygun rölyef derinliğini oluşturmasına olanak tanır. Örneğin tahta veya deriye yapılan baskılarda, plastik ve cam gibi daha az gözenekli maddelere yapılan baskılara kıyasla her zaman hat derinliği fazla olan bir klişe gerekir.

Tek pozlamalı polimer klişelerin çift pozlamalı polimere göre tek bir avantajı vardır ki o da aşırı ince ayrıntılar içeren resimlerde geçerlidir; ekran çok ince ayrıntıları maskelediği için bu ayrıntılar ikinci pozlamada kaybolmaya meyillidir. Tek pozlamalı klişe çoğunlukla daha pahalıdır ve yalnızca oluşturulacak imaj ince ayrıntılar içeriyorsa kullanılması tavsiye edilir. Büyük imajlarda tek pozlamalı klişe kullanımı bıçak dalması sorununun meydana gelme ihtimaliniz arttırır.

İşletmenizde kendi polimer klişenizi yapabileceğiniz ekipmana sahipseniz yıpranan veya hasar gören bir klişeyi çabucak değiştirme imkanınız olacağı için, baskı içinde kullanacağınız klişenin seçimi sizin için daha küçük bir dert olacaktır.

Bu makale, bahsi geçen kavramların hiçbirini kapsamlı biçimde açıklamayı amaçlamamaktadır. Yorumlarınız ve sorularınız için bize ulaşmaktan çekinmeyin.